خرید انگشتر موکل دار فتح مهمات و کارگشایی و امورات روز مره و زندگی

۲۲۶,۰۰۰تومان

انگشتر موکل داره و نام حک شده کفیل شکیکفی در امورات و حل مشکلات و فتح مهمات و کار گشایی بسیار تاثییر دارد و کاملا دست ساز از جنس برنج

موجود در انبار