۷۶۴,۰۰۰تومان

یک بخور عالی به نام لبان ذکر که بسیار کمیاب بوده و موارد استفاده آن در علوم غریبه نسخه تسخیرات برخی موکلین و درمان امراض عفونی و چشمی ….