۳۳۲,۰۰۰تومان

این لوح اسم الله اعظم لوحی از بسیاری اسامی بزرگ خداوند است این لوح برای رفع گرفتاری و مشکلات بسیار موثر است برای دفع بلایا و گرفتاری ها برای پیرو بیرون آمدن از سختی ها و …