۱۲۴,۰۰۰تومان

اگر بدنبال یک لوح بجهت کسب محبت و احترام و پیدا کردن دولت یا مقام و در امان بودن از شر بلایا هستید این لوح که کشف پیامبر است بسیار مجرب بوده