۵۶,۸۰۰تومان

این بخور اصل بصورت بسته های ۴۰ گرمی بفروش میرسد یکی دیگر از بخورات در علوم غریبه در تسخیرات و تعویذات و دعا نویسی بسیار پر کاربرد بوده و بسیار خوش بو و ضد باکتری است