۹۵,۰۰۰تومان

بخور عالی مخصوص نخود کردن و حب کردن سایر بخورات آماده و کوبیده شده که در اکثر بخورات ترکیبی استفاده میشود و وجود آن ضروری است