۴۸۷,۰۰۰تومان

بخور مخصوص تسخیرات روحانیات و جنیان و تعویذات قوی درمان بیماری و تعویذات پی گرگ معروف به شحم الذيب یا شحم الذئب یک بخور بسیار نادر و کمیاب میباشد