۸۸,۳۰۰تومان

این کتاب در زمینه هیپنوتیزم و مانیتیزم و آزمایشاتی برای اثبات وجود روح و اجزا تشکیل دهنده تاثیرات و ادراک روح و روان و بسیاری مواردی در این باره ذکر شده