۵۰,۰۰۰تومان

چند عدد محدود از این کتاب گردآوری شده و متاسفانه دیگه منتشر نشده چاپ جدید ندارد . لطفا تقاضا نکنید اگر همین تعداد بفروش رفت و دیگه موجود نبود تقاضا نکنید برای این کتاب .

چکیده ای از این کتاب :

جهان های آسمانی فراسوی دید آدمیان قرار دارند و لیکن همانقدر واقعی هستند که زمینی که بر آن قدم بر می داریم.

سفینه های فضایی قرن بیستم آدمی را به سوی مرزهای شگفت انگیز فضا پرتاب کرداند. اما تکلیف کیهان های درون چیست؟ متاسفانه این اقالیم همچنان چون سیاهچاله ای در پرده راز و ابهام باقی مانده اند.

سرعت های برق آسای امروز فرصت زیادی برای این سوال باقی نمی گذارند. من در این دنیا چه می کنم؟ جستجوی ما برای عشق، حکمت و آزادی تا بدینجا بیشتر راه بیهودگی پیمده است. آنگاه چشممان به واژه افسونگر سفر روح می افتد! آیا شهامت این امیدوری را داریم.

سفر روح وسیله ایست که قدیسین بزرگ همیشه به کار گرفته اند تا اسرار اقالیم خدا را به هنگام به سر بردن در کالبد جسمانی بیابند. امروزه جهان های الهی دوباره مشافرین خسته و بی قرار را به خود می خوانند. 

موجود در انبار