حراج!

۹۸,۰۰۰تومان ۸۵,۰۰۰تومان

کتابی بسیار مجرب در زمینه علوم غریبه در بیان فوائد کواکب و نجوم و قواعد محاسبه آنها و بعضی از خواص آنها و بعضی از بروج و خواص آنها
در بیان اختیارات بروج دوازده گانه بنظم در آوردن آن و اختیارات قمر در بروج دوازده گانه از خواجه نصیرالدین طوسی برج حمل، برج ثور، برج جوزا، برج سرطان، برج اسد، برج سنبله، برج میزان، برج عقرب، برج قوس، برج جدّ، برج دلو، برج حوت و انواع مربع حروف جهت انواع حاجات مهم و ساعات ایام هفته و ساعات لیالی ایام هفته جهت نوشتن ادعیه و جداول مربوطه به آن و لوح اصل ع علی در این کتاب آمده .

موجود در انبار