۳۶,۰۰۰تومان

یک کتاب فال بسیار عالی و مجرب است که مطالعه آن را حتما برای علاقه مندان پیشنهاد میکنیم که روش استخاره با قرآن و تسبیح و فال انبیا نیز در آن آمده است