۱۱۰,۸۰۰تومان

اگر چنانچه دنبال یک نسخه با کیفیت بسیار عالی از سری کتاب های مجمع الدعوات هستید حتما این کتاب را به شما پیشنهاد میکنیم چرا که از نظر کیفیت متن و محتوا قابل قیاس با هیچ کدام از نسخه های مجمع الدعوات چاپ لاهور و یا چاپ بمبئی و یا نسخه چاپ تهران نمیباشد قیمت را فدای کیفیت نکنید